marți, 22 martie 2011

Contract de leasing. Corectarea erorilor contabileIrina Dumitrescuvalabil la 02-Nov-2010

Tags: contract de leasingerori contabileOMFP 3055/2009diferente de curs valutarinregistrari contabile

Intrebare: In urma finalizari unor contracte de leasing am constat ca imi ramane pe sold o valoare cu minus la capital contul 167, suma de 90 lei,dupa ce am inregitrat factura de valoare rezidula, adica vanzare bun. Cum ar trebui sa tratez aceasta diferenta? cum ar trebui sa o inregitrez in contabilitate? care sunt inregistrarile contabile ce trebuiesc efectuate ca sa inchid contul 167?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitate.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.

Raspuns:
Corectarea erorilor contabile se efectueaza in conformitate cu prevederile punctului 63 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. Potrivit acestuia, erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. 
 
Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. 
 
Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care: 
   a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; 
   b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale. 
    
Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor. 
Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. 
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. 
Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative. 
Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor. 
 
In situatia expusa, pentru a stabili inregistrarile contabile ce trebuiesc efectuate in vederea inchiderii contului 167, trebuie identificata eroarea.
 
In acest sens, redam mai jos principalele prevederi cu privire la tratamentul contabil aplicabil contractelor de leasing financiar. 
 
Potrivit punctelor 98 si 99 din reglementarile contabile mentionate, reflectarea in contabilitatea locatarilor a activelor aferente operatiunilor de leasing financiar se efectueaza cu ajutorul conturilor de imobilizari necorporale si imobilizari corporale. 
 
Dobanzile de platit corespunzatoare datoriilor din operatiuni de leasing financiar se inregistreaza in contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilitatii de angajamente, in contrapartida contului de cheltuieli. Dobanda de platit, aferenta perioadelor viitoare, se evidentiaza in conturi in afara bilantului (contul 8051 "Dobanzi de platit"). 
Locatorul are recunoscute in contabilitate bunurile date in regim de leasing financiar drept creante imobilizate. 
Dobanzile de primit corespunzatoare creantelor din operatiuni de leasing financiar se inregistreaza in contabilitatea locatorului periodic, conform contabilitatii de angajamente, in contrapartida contului de venituri. 
 
Punctul 103 alin. (1) stabileste ca, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate in leasing financiar sau operational inventariaza si transmit societatii de leasing lista bunurilor detinute in baza contractelor de leasing. 
 
Astfel cum prevad punctele 185 si 186, in cazul datoriilor de leasing financiar in valuta, acestea se inregistreaza la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii finantarii. in situatia in care data acordarii finantarii este zi nebancara, la calculul diferentelor de curs valutar aferente se va avea in vedere cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara anterioara acesteia 
 
Aceste prevederi se aplica si in cazul datoriilor de leasing financiar in lei, cu decontare in functie de cursul unei valute 
Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. 
 
Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna. Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna, care intervine pana in luna decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarei luni. 
 
Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor exprimate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci cand creanta sau datoria este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intreaga diferenta rezultata este recunoscuta in acea luna. 
 
Atunci cand creanta sau datoria este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta recunoscuta in fiecare luna, care intervine pana in luna decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb, survenita in cursul fiecarei luni. 
 
La finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. 
Prevederile de mai sus se aplica si creantelor si datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. in acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz. 
 
Asadar, incepand cu data de 01 ianuarie 2010, data intrarii in vigoare a Ordinului 3055/2009, creantele si datoriile in valuta, precum si cele exprimate in lei a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se evalueaza la finele fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza. 
 
Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor exprimate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare.
 
Diferenta de 90 lei poate fi datorata neinregistrarii diferentelor de curs valutar la finele fiecaror luni. in aceasta situatie, corectarea erorii se va efectua astfel:
 
Pentru contractele de leasing financiar in lei cu decontare in functie de cursul unei valute:
 
668 = 167
„Alte cheltuieli financiare” "Alte imprumuturi si datorii asimilate"
 
Pentru contractele de leasing financiar in valuta:
665 = 167
„Cheltuieli din diferente "Alte imprumuturi si datorii asimilate"
      de curs valutar”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu