marți, 22 martie 2011

Comert cu amanuntul. Completare NIR. Ce acte trebuie prezentate in cazul unui control?Dana Jingavalabil la 26-Ian-2011

Tags: comert cu amanuntulNIROMEF 3512/2008Ordinul 3055/2009

Intrebare: Pentru un SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul, stocul se tine la pret de achizitie sau la pret de vanzare?
Care este baza legislativa in acest caz?
Care este formularul NIR si cum trebuie completat avand in vedere activitatea societatii?
Pentru NIR la pret de achizitie se completeaza formularul 14-3-1A sau 14-3-1aA?
De asemenea, care este setul complet de documente ce trebuie prezentat in cazul unui control?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitate.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.

Raspuns:
Conform Ordinului 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, documentul pe baza caruia se face receptia stocurilor este "Nota de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1A)

Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

  1. a) Serveste ca:
  - document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
  - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  b) Se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai in cazul:
  - bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
  - bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
  - bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
  - bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
  - bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
  - marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare.
  c) In alte cazuri decat cele mentionate la lit. b), receptia si incarcarea in gestiune, dupa caz, si inregistrarea in contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).
  2. Se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.
  In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.
  Datele de pe verso formularului se completeaza numai atunci cand se constata diferente la receptie.
  3. Circula:
  - la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele);
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii);
  - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numarul facturii/avizului de insotire al marfii etc., dupa caz;
  - numarul curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform documentelor insotitoare; cantitatea receptionata, pretul unitar de achizitie si valoarea, dupa caz;
  - numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei de receptie, in conditiile in care se face receptia marfii primite direct de la furnizor sau data primirii in gestiune si semnatura gestionarului in situatia in care apar diferente;
  - pretul de vanzare si valoarea la pret de vanzare, dupa caz, pentru unitatile cu amanuntul.
  
In conditiile in care nu se inscriu datele valorice in Nota de receptie si constatare de diferente, este obligatoriu ca aceste date sa se regaseasca intr-un alt document justificativ care sta la baza inregistrarii in contabilitate a valorii bunurilor.
Concluzie :
Nota de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1A) se foloseste atat in cazul evidentierii marfurilor la pret de achizitie, cat si in cazul evidentierii acestora la pret de vanzare cu amanuntul.
Nota de receptie si constatare de diferente este un document obligatoriu numai in cazul marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzarecu amanuntul, pentru evidentierea adaosului comercial.
N.I.R cod 14-3-1Aa a fost un document prevazut de Ordinul 1850/2004 care a fost abrogat.
Pentru evidenta marfurilor in cadrul unei societati comerciale al carei obiect de activitate il reprezinta comertul cu amanuntul se pot folosi 2 metode contabile (pct 33 si 35 din Ordinul 3512/2008):
 " 33. Metoda cantitativ-valorica pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar in depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale, marfuri, animale si ambalaje consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni, iar in contabilitate a celei cantitativ-valorice. Conturile sintetice care reflecta stocurile de valori materiale se desfasoara in analitic pe gestiuni. Verificarea exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se efectueaza prin punctajul periodic dintre cantitatile operate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate.
  In metoda cantitativ-valorica se pot folosi urmatoarele formulare:
  - Fisa de magazie (cod 14-3-8 si 14-3-8/a, dupa caz);
  - Fisa de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22 si 14-6-22/a);
  - Balanta analitica a stocurilor (cod 14-6-30/c).
  Evidenta cantitativa a materialelor se tine la gestiune cu ajutorul fiselor de magazie, care se tin in ordinea fiselor de cont analitic din contabilitate. In fisele de magazie, inregistrarile se fac zilnic, de catre gestionar sau de catre persoana desemnata, pe baza documentelor de intrare si de iesire a materialelor. Dupa inregistrare, documentele respective se predau la contabilitate pe baza de borderou. In contabilitate, documentele se inregistreaza in fisele de cont analitic pentru valori materiale si se stabilesc stocurile si soldurile, dupa ce in prealabil s-a verificat modul de emitere si completare a documentelor privind miscarea materialelor. De asemenea, pe baza acelorasi documente, se intocmesc situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de materiale, pentru inregistrare in contabilitatea sintetica.
  Controlul inregistrarilor din conturile sintetice si cele analitice ale stocurilor se asigura cu ajutorul balantei de verificare analitice, intocmita separat pentru fiecare cont de stoc.
  In vederea intocmirii balantei de verificare este necesar sa se efectueze controlul asupra concordantei stocurilor scriptice din fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitic pentru valori materiale.
  In cazul institutiilor publice cu mai multe gestiuni distincte, precum si in cazul institutiilor care au subunitati cu una sau mai multe gestiuni, dar care nu au compartimente proprii de contabilitate, contabilitatea analitica a stocurilor se poate asigura, in cadrul compartimentului financiar-contabil al institutiei al carei conducator are calitatea de ordonator de credite, cu ajutorul Fisei de evidenta a materialelor si a materialelor de natura obiectelor de inventar pe locuri de folosinta (cod 14-3-9).
  
  35. Metoda global-valorica se aplica pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul (magazine, restaurante, bufete etc.), folosindu-se formularul comun "Fisa de cont pentru operatiuni diverse" (cod 14-6-22) si raportul de gestiune, dupa caz.
  Potrivit acestei metode, contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric, atat la gestiune, cat si in contabilitate, iar verificarea concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaza numai valoric, la perioade stabilite de unitate.
  Raportul de gestiune se completeaza pe baza documentelor de intrare si de iesire a marfurilor si ambalajelor si de depunere a numerarului din vanzare, iar in fisele valorice (tinute pe gestiuni in cadrul conturilor de marfuri si ambalaje din contabilitate) inregistrarile se fac pe baza acelorasi documente.
  Soldurile valorice ale marfurilor si ambalajelor aflate in gestiune se verifica pe baza raportului de gestiune predat la contabilitate sau cu ocazia inventarierii, dupa caz".
  
Potrivit punctului 160 din Ordinul 3055/2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene:
  
"160. - (1) In functie de specificul activitatii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul, in comertul cu amanuntul.
(8) In comertul cu amanuntul poate fi utilizata metoda pretului cu amanuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru care nu este practic sa se foloseasca alta metoda.
  In aceasta situatie, costul bunurilor vandute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute".
Concluzie : Evidenta marfurilor poate fi tinuta atat la pret de achizitie cat si la pret de vanzare cu amanuntul, mai utilizata fiind evidenta la pret de vanzare cu amanuntul.
In situatia in care marfurile sunt evaluate la pret de vanzare inregistrarile contabile sunt:
- inregistrarea marfurilor la pret de achizitie:
%                  =  401 "Furnizori"
371"Marfuri"
4426"TVA deductibila" 
- inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibile:
371"Marfuri" = %
         378  „Diferente de pret la marfuri”
         4428  „TVA neexigibila”
- Vanzarea marfurilor:
5311 „Casa in lei”      = %
           707 „Venituri din vanzarea marfurilor”
           4427 „TVA colectata”
- Descarcarea gestiunii marfurilor vandute
%        =         371  „Marfuri”
607   „Cheltuieli privind marfurile”
378  „Diferente de pret la marfuri”
4428 „TVA neexigibila”
Coeficientul mediu de adaos K= (Si378 + RC378) : (Si371+RD371-Si4428-RC4428) 
In situatia in care marfurile sunt evaluate la cost de achizitie se vor efectua urmatoarele inregistrari:
 - Inregistrarea facturii privind marfurile achizitionate:
%        = 401 „Furnizori”
 371 „Marfuri”
 4426 „TVA deductibila”
- Vanzarea marfurilor:
5311 Casa in lei”     = %
                 707  „Venituri din vanzarea marfurilor”
                 4427 „TVA colectata”
- Descarcarea gestiunii marfurilor vandute
   607" Cheltuieli privind marfurile”  = 371 „Marfuri”
La iesirea din gestiune a marfurilor, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din urmatoarele metode: 
  a) metoda primul intrat - primul iesit - FIFO; 
  b) metoda costului mediu ponderat - CMP; 
  c) metoda ultimul intrat - primul iesit - LIFO. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu