marți, 22 martie 2011

Comercializare a marfurilor prin automate. Gestiune


Dana Hristuvalabil la 03-Feb-2011

Tags: gestiuneOMFP 1826/2003Ordinul 3055/2009OMFP 2689/2010stocuri

Intrebare: Ce metoda de gestiune a stocurilor recomandati in cazul desfasurarii activitatii de comercializare a marfurilor prin automate tinand cont ca pretul de vanzare pentru acelasi produs difera de la automat la automat si nu se poate sti cu exactitate cantitatile vandute? Cum se poate face descarcarea de gestiune a marfurilor vandute?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitate.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.

Raspuns:
Potrivit OMFP 1826/2003 Precizari privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune:
“In functie de specificul activitatii desfasurate, contabilitatea de gestiune va asigura, in principal, inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, centre de costuri, centre de profit, dupa caz, precum si calculul costului de achizitie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate, obtinute, lucrarilor executate, serviciilor prestate, productiei in curs de executie, imobilizarilor in curs etc., din unitatile de productie, comerciale, prestatoare de servicii, financiare si alte domenii de activitate.
Alerta PortalContabilitate.roDescarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici

Prin contabilitatea de gestiune persoanele juridice pot obtine informatii care sa asigure o gestionare eficienta a patrimoniului, respectiv:
- informatii legate de costul bunurilor, lucrarilor, serviciilor, pentru persoanele juridice care desfasoara activitati de productie, prestari de servicii, precum si de costul bunurilor vândute pentru persoanele juridice care desfasoara activitate de comert;
- informatii care stau la baza bugetarii si controlului activitatii de exploatare;
- informatii necesare analizelor financiare in vederea fundamentarii deciziilor manageriale privind conducerea activitatii interne;
-    alte informatii impuse de realizarea unui management performant”.
Conform pct 164 din din OMFP 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele cu modificarile aduse prin OMFP 2689/2010:
 " 164. - (1) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
  (2) In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.
  (3) Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.
  (4) Entitatile care utilizeaza metoda inventarului intermitent efectueaza inventarierea faptica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligatii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
  165. - (1) Metoda inventarului intermitent consta in faptul ca intrarile de stocuri nu se inregistreaza prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
  (2) Stabilirea iesirilor de stocuri in cursul perioadei are la baza inventarierea faptica a stocurilor la sfarsitul perioadei. Iesirile de stocuri se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale, la care se adauga valoarea intrarilor, si valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei stabilite pe baza inventarului.
  (3) Inventarul intermitent nu se utilizeaza in comertul cu amanuntul in situatia in care se aplica metoda global-valorica".
Conform art 10 din Ordinul 3055/2009:
"  In aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori, potrivit legii. in cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective".
 Conform pct 56.2 din Ordinul 3055/2009:
"(2) Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate".
Concluzie: Stocul la inventar se va evalua la valoarea contabila, utilizand preturile de achizitie incepand cu ultimul lot achizitionat (considerand ca stocurile se evalueaza la iesire conform metodei FIFO –primul intrat primul iesit), primul lot achizitionat (considerand ca stocurile se evalueaza la iesire conform metodei LIFO), cost mediu ponderat (CMP), in limita stocului determinat prin inventariere. 
De asemnea, potrivit prevederilor de la pct. 161 si 162 din OMFP 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele cu modificarile aduse prin OMFP 2689/2010:
“161.-(1)La iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din urmatoarele metode:
a)metoda primul intrat - primul iesit - FIFO;
b)metoda costului mediu ponderat - CMP;
c)metoda ultimul intrat - primul iesit - LIFO.
(2)Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor specificate in alin. (1), difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total pe categorie de active.
(3)Potrivit metodei "primul intrat - primul iesit" (FIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica.
(4)Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei.
Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. Perioada de calcul nu trebuie sa depaseasca durata medie de stocare.
(5) Potrivit metodei «ultimul intrat, primul iesit» (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau costul de productie al lotului anterior, in ordine cronologica.
162. (1)Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor si a activelor fungibile de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:
- motivul modificarii metodei, si
- efectele sale asupra rezultatului.
(2)O entitate trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. Notiunea de "utilizare similara" este proprie fiecarei entitati.
Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificata.
(3)O diferenta in localizarea geografica nu este suficienta pentru a justifica alegerea de metode diferite”.
In concluzie, pentru cazul prezentat, consideram adecvata tinerea evidentei de gestiune prin folosirea inventarului permanent cantitativ –valoric (la pretul de achizitie), utilizand un program informatic care va permite eventual o evidenta de gestiune multimagazie, indiferent de metoda aleasa pentru descarcarea stocurilor: FIFO, LIFO sau CMP.Astfel puteti avea o evidenta corecta si care va putea sa va furnizeze stocurile, pe fiecare aparat in parte, eventual vechimea stocurilor si alte informatii care ajute managementul societatii in luarea deciziilor. Transferul intre gestiuni daca este cazul il puteti face pe baza Avizului de insotiere a marfurilor pe care trebuie sa faceti mentiunea” Nu se factureaza, transfer intre gestiuni”.
Nu ati precizat motivul pentru care nu se pot cunoaste exact cantitatile vandute, insa dupa descarcarea de gestiune puteti proceda la inventarierea fizica a marfurilor si constatarea/remedierea cauzelor pentru care apar diferente intre stocurile scriptice si cele fizice.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu